Əlyaf Başmaq

Fərqli Rənglərdə Başmaq Seçimləri

Pambıq ( iki qat, 4 mm altlıq, süngərli )

Pambıq ( tək qat, burnu açıq, 2 mm altlıq )

Polyester ( iki qat, 3 mm altlıq )

SPA Başmaq

Sürüşməz Altlıqlı Başmaqlar

T - 10

T - 11

T - 12

T - 13

Vilyur(iki qat, 5 mm altlıq, süngərli)

Vilyur (tək qat, 4 mm altlıq, süngərli)